Dây CADISUN: Dây mềm tròn nhiều ruột - VCTF (300V/500V)

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Dây CADISUN: Dây mềm tròn nhiều ruột - VCTF (300V/500V) - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610 - 5/ IEC 60227 - Kết cấu: 3 lớp: 1. Ruột dẫn Cu, 2. Bọc cách điện PVC, 3. Vỏ bọc PVC

Dây CADISUN: Dây mềm tròn nhiều ruột - VCTF (300V/500V)

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610 - 5/ IEC 60227

- Kết cấu: 3 lớp: 1. Ruột dẫn Cu, 2. Bọc cách điện PVC, 3. Vỏ bọc PVC