Dây CADISUN: Dây đơn mềm - VCSF 1x? (300/500V và 450/750V)

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Dây CADISUN: Dây đơn mềm - VCSF 1x? (300/500V và 450/750V) - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610 - 3/ IEC 60227 - Kết cấu: 2 lớp: 1. Ruột dẫn Cu, 2. Bọc cách điện PVC

Dây CADISUN: Dây đơn mềm - VCSF 1x? (300/500V và 450/750V)

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610 - 3/ IEC 60227

- Kết cấu: 2 lớp: 1. Ruột dẫn Cu, 2. Bọc cách điện PVC