Cáp CADISUN: Cáp đồng ngầm 1 ruột - Data 1X - CU/XLPE/PVC/DATA/PVC - 0.6/1KV

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cáp CADISUN: Cáp đồng ngầm 1 ruột - Data 1X - CU/XLPE/PVC/DATA/PVC - 0.6/1KV - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1 - Kết cấu: 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng, 2. Cách điện XLPE, 3. Bọc lót PVC, 4. Băng nhôm, 5. Vỏ bọc PVC

Cáp CADISUN: Cáp đồng ngầm 1 ruột - Data 1X - CU/XLPE/PVC/DATA/PVC - 0.6/1KV

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1

- Kết cấu: 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng, 2. Cách điện XLPE, 3. Bọc lót PVC, 4. Băng nhôm, 5. Vỏ bọc PVC