Cáp CADISUN: Cáp đồng 4 ruột (một ruột trung tính nhỏ hơn), bọc cách điện XLPE. vỏ bọc PVC - CXV 3X? + 1X? - CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cáp CADISUN: Cáp đồng 4 ruột (một ruột trung tính nhỏ hơn), bọc cách điện XLPE. vỏ bọc PVC - CXV 3X? + 1X? - CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1 - Kết cấu: 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng, 2. Cách điện XLPE, 3. Dứa độn PP, 4. Vỏ bọc PVC

Cáp CADISUN: Cáp đồng 4 ruột (một ruột trung tính nhỏ hơn), bọc cách điện XLPE. vỏ bọc PVC - CXV 3X? + 1X? - CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1

- Kết cấu: 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng, 2. Cách điện XLPE, 3. Dứa độn PP, 4. Vỏ bọc PVC