Cáp CADISUN: Cáp đồng 4 ruột (4 ruột đều nhau) bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - CXV 4X ? - CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV)

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cáp CADISUN: Cáp đồng 4 ruột (4 ruột đều nhau) bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - CXV 4X ? - CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV) - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1 - Kết cấu: 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng, 2. Cách điện XLPE, 3. Dứa độn PP, 4. Vỏ bọc PVC

Cáp CADISUN: Cáp đồng 4 ruột (4 ruột đều nhau) bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - CXV 4X ? - CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV)

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1

- Kết cấu: 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng, 2. Cách điện XLPE, 3. Dứa độn PP, 4. Vỏ bọc PVC