Cáp CADISUN: Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - CXV 2X - CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cáp CADISUN: Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - CXV 2X - CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1 - Kết cấu: 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng, 2. Cách điện XLPE, 3. Dứa độn PP, 4. Vỏ bọc PVC

Cáp CADISUN: Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - CXV 2X - CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1

- Kết cấu: 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng, 2. Cách điện XLPE, 3. Dứa độn PP, 4. Vỏ bọc PVC